Skip to content
TenKa Asian Bistro - Westborough

Order beef online from TenKa Asian Bistro - Westborough for takeout. The best Asian in Westborough, MA.