Skip to content
Tenka Asian Bistro - Westborough

Order online for takeout: Hibachi Filet Mignon from TenKa Asian Bistro - Westborough. Serving the best Asian in Westborough, MA.