Skip to content
Tenka Asian Bistro - Westborough

Order sushi or sashimi online from TenKa Asian Bistro - Westborough for takeout. The best Asian in Westborough, MA.