Skip to content
TenKa Asian Bistro - Westborough

Order online for takeout: Smoked Salmon Sashimi from TenKa Asian Bistro - Westborough. Serving the best Asian in Westborough, MA.